Úvod

Dražice

znak120Obec Dražice se nachází 5 km západně od města Tábora a byly založeny v roce 1352. V současnosti žije v obci 847 obyvatel. Obec má vlastní samosprávu s Obecním úřadem. V obci je dále škola, školka, pošta, kulturní dům s restaurací, sportovní areál, hasičská zbrojnice, klubovna mládeže. Kulturní památkou v obci je kostel Jana Křtitele ze 14 století a kaplička na návsi.

Sbor dobrovolných hasičů v Dražicích oslaví v roce 2025 140. výročí založení. Za toto dlouhé období se podílelo na činnosti sboru mnoho členů, za kterými zůstalo spousty práce. Všem, kteří se podíleli na činnosti sboru patří poděkování a do budoucna nás zavazuje k dobré práci pro SDH Dražice.

Činnost SDHprapory

  • zásahová jednotka v obci
  • dálková doprava vody se sbory okrsku
  • okrskové soutěže
  • hasičský ples
  • akce s historickou stříkačkou
  • sběr železného odpadu v obci
  • pravidelné akce v obci s prezentací techniky
  • výpomoc mysliveckému sdružení Raště
  • setkání s partnerskou obcí Slovany