Sbor

Členská základna

Akce SDH

VÝBOR SDH
Starosta Mácha František ml.
739690064
sdhdrazice@seznam.cz
výběr a řízení členů výboru, finance SDH – akce
Velitel Páša Michal
732212333
michal.pasa@seznam.cz
zásahová jednotka, doprava vody, okrsková soutěž
Hospodář Novák Michal
725815005
michalnovak04@volny.cz
OSH Tábor – registrace, VVH -zpráva, hasičský ples
Jednatel Melich Aleš
737262231
ales.melich@seznam.cz
občasník, jednání s OÚ, evidence členů – akce, činnost
Strojník Kadlec Miroslav
607589555
mirakadlec@seznam.cz
technika SDH – údržba, správce hasičárny
ZÁSTUPCI SDH
Člen Knotek Bohuslav
607925200
knotek.b@seznam.cz
sběr železného odpadu – organizace a odvoz
Referent MTZ Stuchlík Jaroslav
604207507
stuchlikjarda@seznam.cz
evidence výstroje členů, objednávky výzbrojna, Slovany
Referent žen Máchová Renata
721053285
renca.machova@email.cz
sběr kamene pro MS,  exkurze
Člen Kadlec Lukáš
606578337
lukaskadlec@volny.cz
inventura, hasičárna – evidence výzbroje a výstroje
Člen Soldátová Zdeňka
723762876
zdenickasoldatova@seznam.cz
občerstvení akce, schůze a VVH
Účetnictví Stuchlíková Pavlína
605448468
pajastuchlikova@seznam.cz
účtování, daňové přiznání, člen. příspěvky, dotace obec
Kronikář Cupáková Eliška
608517397
eliska.cupakova@seznam.cz
kronika SDH, zápisy ze schůzí
Člen Ducho Adam
799796196
duchymor@gmail.com
internetové stránky SDH, akce a fotky
Člen Vošta Vladimír
733351884
vosta.vlada@seznam.cz
praporečník, zajištění rozhodčích na soutěže
KRR – předseda Soldát Milan
728668449
soldat.milan@email.cz
akce s koňkou, pohár Drhovice
KRR – revizor Mácha František st.
603258325
kontrola účetnictví
KRR – revizor Chvál Jaroslav
731474087
jarchval@gmail.com
okrsek, vyznamenání OSH
Velitelé družstev Křížovský Jaroslav
605708259
jaroslavkrizovsky@centrum.cz
muži I A
Soldát Tomáš
607956327
soldy1998@seznam.cz
muži I B
Nováková Denisa
725649867
polakovadenisa@seznam.cz
ženy I
Stuchlíková Iveta
775183734
ženy II A
Melichová Dagmar
776750730
melichova.dasa@seznam.cz
ženy II B
Máchovi F. ml. Předávat písemné vyúčtování – příjmy, výdaje
Melichovi A. Předávat písemnou evidenci členů – účast, odpracované hodiny
Předání dokumentů zajistí organizátoři akcí SDH